top of page

Het schoolwerkplan (SWP) bestaat uit 6 onderdelen:

  1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit

  2. Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod

  3. Werken aan een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

  4. Werken aan de ontplooiing van elk kind, met brede zorg

  5. Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

U kan de volledige versie raadplegen & downloaden via onderstaande link.

Schoolwerkplan '19-'20

Zorgvisie '19-'20

bottom of page