Samenstelling schoolraad

In de schoolraad worden de ouders vertegenwoordigd door :
 

de heer Dietrich Van der Weken (papa van Roos & Mila)

mevrouw Hilde Roelandt (mama van Korneel & Marthe Noppe)

De lokale gemeenschap is vertegenwoordigd door:
mevrouw 
Heidi Van Zwieten en de heer Sidon De Coninck 
 

De leerkrachten zijn vertegenwoordigd door:
mevrouw 
Griet Van Den Plas en de heer Maarten Van Mieghem 
De secretaris is mevrouw 
Veerle Bosman.